Ursus (Warszawa) - Neurolog na NFZ

aktualizacja: maj 2022 r.

PORADNIA NEUROLOGICZNA

"NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ HIPOKRATES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAC CZERWCA 1976 1
WARSZAWA URSUS
tel. 022 478-28-26

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 112 dni
Liczba osób oczekujących: 153

PORADNIA NEUROLOGICZNA

SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA OCHOTA

SOSNKOWSKIEGO 18
URSUS
tel. 22 662-64-42

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 52 dni
Liczba osób oczekujących: 0